Vážení zákazníci, filtry H2O nanotec opět skladem. S pozdravem H2O nanotec

Kvalita vody v ČR

Kvalita vody v ČR

Pitná voda v ČR je objektivně velmi kvalitní, obsahuje ale celou řadu škodlivých látek, které čistírny vod neumí odstranit. Podívejme se na některé z nich podrobněji.

Pesticidy

Pesticidy se dnes běžně vyskytují v povrchových i spodních vodách téměř na celém území ČR a zejména v zemědělských oblastech. Neexistují studie o jejich dlouhodobém působení na organismus, ale můžeme jejich negativní účinky již dnes pozorovat na některých savcích. Předpokládá se, že i na lidské zdraví je jejich účinek velmi nepříznivý.

HORMONÁLNÍ DISTRUPTORY

Vedle pesticidů obsahuje voda také hormonální (endokrinní) disruptory. Biologicky fungují tyto látky jako “falešné hormony”. I malé množství těchto sloučenin může nabourat metabolickou rovnováhu a způsobit vážné zdravotní komplikace.

Do kategorie endokrinních disruptorů patří asi 1800 sloučenin - pesticidy, tzv. plastifikátory “vymyté” z plastů či nátěrových hmot nebo vyloučená léčiva či jejich metabolity.

Endokrinní disruptory mají škodlivý účinek na činnost např. štítné žlázy, poškozují ledviny, některé snižují IQ, způsobují mužskou neplodnost, rakovinu či poškozují imunitu. Je podezření, že ovlivňují negativně obezitu a autismus. Nejvíce škodí ještě nenarozeným dětem. Obsah ve vodě je typicky ve velmi malých koncentracích.

Problémem je fakt, že některé z nich se hromadí v tkáních (např. tukové) a po letech může být jejich koncentrace velmi nebezpečná a způsobit zdravotní obtíže. O rozšíření těchto látek v populaci a ve vodách víme jen velmi málo. Existují výjimky jako např. DDT nebo polychlorované bifenyly (PCB) - při měření jejich koncentrace v mateřském mléce drží Česká republika smutný primát z celé EU.

chlorování vody

Další kategorií, jsou produkty chlorování vody. Není pochyb o tom, že chlorování vody je fantastický pokrok a uchránilo nás od mnoha epidemií a problémů. Chlor ničí bakterie a viry a rozkládá některé organické látky. Díky působení chloru na látky a organismy ve vodě vznikají často jejich chlorované deriváty. Tak např. typický zápach chlorované vody je způsoben chloraminy, nikoli chlorem.

Chlorováním vody vznikají látky známé jako vedlejší produkty dezininfekce (DBP). Většinu z nich tvoří trihalgenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny. Vzhledem k potenciální karcinogenitě těchto sloučenin vyžadují předpisy zemí vyspělého světa, aby byly koncentrace těchto látek měřeny a stanoví normu na koncentraci.

OSTATNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Mohli bychom dále hovořit o mikroplastech, kmenech bakterií, které jsou rezistentní na chlor a způsobují střevní potíže, o těžkých kovech a dalších znečištěních pitné vody. To vše postupně najdete v některém z našich newsletterů.

Vodárenská technologie zejména flokulace a chlorování odstraní z vody drtivou většinu problémů, ale na některé z nich jako např. pesticidy, analgetika, antibiotika, hormony a mikroplasty je dnešní vodárenská technologie neúčinná.

H2O nanotec filtry obsahují unikátní patentovanou uhlíkovou nanotechnologii, která umí všechny tyto látky z vody odstranit v jednom kroku.

I VY MŮŽETE PÍT OPRAVDU ČISTOU VODU!

 

 

Dle šetření pitných vod Státním zdravotním ústavem na 21 pesticidních látek a jejich metabolitů ve 170 vodovodech ve všech krajích ČR v r. 2017:

 

Jen čtvrtina zdrojů
(42 vodovodů) nevykázala ani při jednom odběru pozitivní nález.

 

V jednom vzorku vody bylo nalezeno
11 pesticidů.

 

Limitní hodnoty (stanovené státní normou) byly překročeny v 18 případech.

 

V roce 2017 byly pesticidy hlavní příčinou výjimek z kvality vody, když se týkaly celkem 64 vodovodů zásobujících více než 250 tisíc osob.

 

Ročně do přírody dostaneme
4,5 milionu litrů pesticidů.

Celou studii naleznete zde:

Pesticidy a jejich metabolity v pitné vodě

Jaroslav Petr

Endokrinní disruptory - látky ohrožující plodnost lidí i živočichů