Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost H2O nanotec s.r.o., identifikační č. 042 81 128, („H2O nanotec“, „my“ nebo „nás“) používá a chrání jakékoli informace, které poskytnete společnosti H2O nanotec, když používáte tento web a náš webový obchod. H2O nanotec se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud vás požádáme, abyste poskytli určité informace, podle kterých vás při používání tohoto webu budete moci identifikovat, můžete si být jistí, že budou použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. H2O nanotec je správcem údajů při jakémkoli zpracování vašich osobních údajů, pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak.

 

CO SHROMAŽĎUJEME

Můžeme shromažďovat osobní údaje, když (I) zakoupíte jakékoliv zboží na našem webu, (II) přihlásíte se k odběru novinek, pozvánek a nabídek, (III) požádáte o zákaznickou podporu a (IV) procházíte naše webové stránky. Mezi tyto osobní údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, platební údaje, IP adresa, chování na webových stránkách a další informace, které nám dobrovolně poskytnete. Níže si můžete přečíst další informace o účelu a právním základu našeho zpracování osobních údajů, které shromažďujeme.

 

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD a SKLADOVACÍ OBDOBÍ

Nákupy

Účel zpracování: Když kupujete zboží a / nebo služby, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám týkající se vašeho nákupu.

Kategorie osobních údajů: Totožnost (křestní jméno a druhé jméno), doručovací adresa / fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o objednávce, podrobnosti platby, historie plateb, informace o kreditní kartě a referenční číslo platby.

Právní základ pro zpracování: Zpracování je nezbytné pro naše plnění kupní smlouvy s vámi.

Doba skladování: Osobní údaje ukládáme a zpracováváme po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli plnit naše smluvní závazky (včetně záručních povinností), pokud nás příslušné zákony nebo předpisy nezavazují k dalšímu zpracování, mj. příslušné daňové a účetní právní předpisy a předpisy pro účely ochrany spotřebitele.

Přímý marketing

Účel zpracování: Když se přihlásíte k odběru novinek, pozvánek a nabídek, zpracujeme vaše osobní údaje k poskytování služeb, jak požadujete. Dále, abychom optimalizovali vaše zkušenosti s námi, poskytujeme vám relevantní informace, doporučujeme produkty, zasíláme upomínky na položky, které zůstaly ve vašem nákupním košíku, a zasíláme osobní nabídky. Náš přímý marketing může být založen na profilování, což znamená, že přizpůsobíme informace, které od nás obdržíte, na základě vašich předchozích nákupů, toho, na co jste klikli, a informací, které jste s námi sdíleli.

Kategorie osobních údajů: Jakákoli data shromážděná v souvislosti s nákupem (viz „Nákupy“ výše), e-mailová adresa, umístění (na základě webových stránek, které používáte k registraci k naší marketingové komunikaci), jakákoli komunikace, která vám byla zaslána, historii objednávek a e-maily, na které jste klikli, a vaše interakce s našimi webovými stránkami, pokud jste sledovali odkaz v jakýchkoli e-mailech, které vám byly zaslány.

Právní základ pro zpracování: Zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy, abychom udrželi dobré vztahy se zákazníky a informovali o našich obchodech a službách.

Doba skladování: Pokud se odhlásíte nebo odhlásíte z našeho marketingu (včetně profilování), nebudeme již pro tento účel zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud pro uchování vašich údajů neexistuje jiný právní základ (například platná kupní smlouva), vaše osobní údaje také vymažeme.

Cílené zprávy na inzertních platformách

Účel zpracování: Používáme reklamní platformy třetích stran, jako je např. Facebook a Instagram, abychom vám zasílali zprávy, které jsou cíleny na vás, na základě vašeho chování a vzorce procházení, v konkrétních časech a umístěních těchto platforem, abychom zvýšili efektivitu našich reklamních kampaní. Vaše osobní údaje jsou sdíleny s inzertními platformami třetích stran a tyto se pokusí porovnat váš profil v jejich databázi, aby určily optimální čas a místo (stránka, kterou procházíte), aby vám zobrazila reklamu od nás. Analyzujeme také nezbytné informace, abychom pochopili dopad naší reklamy.

Facebook může ke shromažďování nebo přijímání údajů o vás používat webové majáky, pixely a další sledovací technologie a je správcem osobních údajů, které shromažďuje. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebooku a možnostech odhlášení vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy .

Kategorie osobních údajů: adresa AIP, data generovaná uživateli ze souborů cookie (např. Kliknutí, prohlížená stránka, návštěvy stránky, strávený čas, prohlížené a klikané produkty a objednávky).

Právní základ pro zpracování: Zpracování je založeno na souhlasu, který nám poskytnete, pokud přijmete naše soubory cookie (viz níže „Jak používáme soubory cookie“).

Doba skladování: Soubory cookie lze do prohlížeče nebo zařízení ukládat různě dlouhou dobu. Informace shromážděné prostřednictvím trasovacích technologií, jako jsou pixely, se ukládají až 24 měsíců.

Zákaznická podpora

Účel zpracování: Když požádáte o podporu prostřednictvím našich kanálů podpory (e-mail, chat nebo telefon), zpracujeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli pomoci s příslušnou záležitostí.

Kategorie osobních údajů: Používáme pouze takové osobní údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat službu bezpečně a efektivně. Používáme osobní údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete, například jméno, kontaktní údaje, datum narození a další nezbytné informace. Abychom váš případ vyřešili, možná budeme muset přistupovat a používat informace o transakcích, jako jsou údaje o objednávce, platbě a doručení.

Právní základ pro zpracování: Poskytujeme-li zákaznickou podporu na základě nákupu, považujeme zpracování vašich osobních údajů za nezbytné pro plnění kupní smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. V ostatních případech je zpracování vašich osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu poskytnout vám co nejlepší zákaznický servis.

Doba skladování: Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme po dobu nezbytnou k vyřešení vaší záležitosti podpory. Můžeme pokračovat v ukládání a používání vašich údajů, pokud vůči vám máme nějaké nevyřešené závazky nebo pokud nám z jiných důvodů nebude možné je smazat.

Průzkumy zkušeností zákazníků / průzkum trhu

Účel zpracování: Pokud jste u nás provedli nákup, chceme se dozvědět o vašich zkušenostech s naší webovou stránkou, produktem, naší službou nebo jakékoli jiné zkušenosti, které jste mohli mít při interakci s námi. Z tohoto důvodu od nás můžete obdržet e-mail, kde jste vyzváni k zodpovězení některých otázek a poskytnutí zpětné vazby. Účast v průzkumech je samozřejmě dobrovolná.

Kategorie osobních údajů: E-mailová adresa, číslo objednávky, zakoupené produkty, pohlaví (volitelně) a věk (volitelně) a jakékoli další údaje, které nám dobrovolně poskytnete v průzkumu.

Právní základ pro zpracování: Zpracování je nezbytné pro naše plnění (a následné) plnění kupní smlouvy s vámi.

Doba skladování: Vaše údaje vymažeme do dvanácti měsíců po vaší účasti v průzkumu, pokud neexistuje jiný právní základ pro uchování vašich údajů (například platná kupní smlouva nebo pokračující záležitost týkající se zákaznických služeb). 

Analýzy a vylepšení

Účel zpracování: Vaše osobní údaje můžeme použít k vyhodnocení, vývoji a zdokonalování našich produktů, služeb, systémů a dodavatelských řetězců. Provádějí se analýzy, aby byly naše služby uživatelsky přívětivější, například přizpůsobení uživatelského rozhraní pro usnadnění toku informací, zvýraznění funkcí, které naši zákazníci často používají v našich digitálních kanálech, a zdokonalování systémů IT pro zvýšení bezpečnosti našich návštěvníků a zákazníků obecně. Analýzy se také používají k vývoji a neustálému zlepšování logistického toku zboží.

Právní základ pro zpracování: Zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem, abychom zajistili, že naše produkty a systémy v průběhu času uspokojí vaše a naše potřeby, a aby byly vyvíjeny a zlepšovány naše služby a produkty.

Doba skladování: Budeme anonymizovat všechny osobní údaje, pokud je to technicky možné. Po anonymizaci vašich osobních údajů již nebudou považovány za osobní údaje podle příslušných zákonů o ochraně údajů.

 

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Abychom splnili výše popsané účely, možná budeme muset sdílet osobní údaje se společnostmi naší skupiny nebo s našimi dodavateli, když poskytují služby naším jménem, ​​zejména za účelem poskytování a údržby IT systémů, poskytování služeb úložiště a partnerů pro marketing. Jakýkoli přenos údajů mimo EU / EHP a Spojené království se provádí v souladu se zákony o ochraně údajů. Naše mezinárodní předávání osobních údajů (včetně předávání společnostem a dodavatelům do naší skupiny mimo EU / EHP a Spojené království) vychází ze standardních smluvních doložek Evropské komise.

Vaše osobní údaje sdílíme také s jinými správci osobních údajů. Těmito správci mohou být poskytovatelé platebních služeb, jako jsou GoPay a ApplePAy, a dopravní společnosti, jako jsou Zásilkovna, PPL, aby mohly vaši objednávku zpracovat a doručit. Pokud jsou vaše osobní údaje sdíleny s jinými správci, budou odpovědní za vaše osobní údaje a my jim poskytneme další informace o tom, jak zpracovávají vaše osobní údaje. Neprodáváme vaše osobní údaje žádným třetím stranám.

 

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Cookie je malý soubor, který vyžaduje povolení k umístění na pevný disk vašeho počítače. Jakmile souhlasíte, soubor se přidá a soubor cookie pomáhá analyzovat webový provoz nebo vám dá vědět, když navštívíte konkrétní web. Soubory cookie umožňují webovým aplikacím reagovat na vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit svůj provoz vašim potřebám, oblíbeným a nelíbeným shromažďováním a zapamatováním informací o vašich preferencích.

Soubory cookie protokolu provozu používáme k identifikaci, které stránky se používají. To nám pomáhá analyzovat data o provozu webových stránek a vylepšovat naše webové stránky, abychom je mohli přizpůsobit potřebám zákazníků. Tyto informace používáme pouze pro účely statistické analýzy a poté jsou data ze systému odstraněna.

Soubory cookie nám celkově pomáhají poskytovat vám lepší webové stránky tím, že nám umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Cookie nám v žádném případě neposkytuje přístup k vašemu počítači ani k žádným informacím o vás, kromě údajů, které jste se rozhodli s námi sdílet. Můžete se rozhodnout přijmout nebo odmítnout cookies. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale nastavení prohlížeče můžete obvykle upravit tak, aby soubory cookie odmítly. To vám může bránit v plném využití výhod webových stránek.

 

ODKAZY NA DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si uvědomit, že nad tímto jiným webem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, a tyto stránky se těmito zásadami ochrany osobních údajů neřídí. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na daný web. 

 

VAŠE PRÁVA

Podle příslušných zákonů o ochraně údajů máte nárok na následující práva:

Právo na přístup: Máte právo na získání určitých informací o našem zpracování vašich osobních údajů. Tyto informace jsou uvedeny v tomto informačním dokumentu. Dále máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Na požádání poskytneme kopii vašich osobních údajů v běžně používané elektronické podobě.

Právo na opravu: Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Toto právo není bezpodmínečné. Pokus o uplatnění práva proto nemusí vést k akci od nás.

Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete od nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Toto právo není bezpodmínečné. Pokus o uplatnění práva proto nemusí vést k akci od nás.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo přijímat své osobní údaje (nebo je můžete nechat přímo předat jinému správci údajů) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti určitým zpracovatelským činnostem prováděným námi v souvislosti s vašimi osobními údaji, jako je například naše zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Právo vznést námitku se vztahuje také na zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo se chcete dovolávat svých práv, kontaktujte nás na adrese info@h2onanotec.com . Máte také právo podat stížnost u příslušných orgánů dozoru v České republice.

 

ZMĚNY TÉTO POLITIKY OCHRANY SOUKROMÍ

Pokud změníme způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji nebo jak používáme soubory cookie, neprodleně aktualizujeme tyto zásady ochrany osobních údajů a zveřejníme je na tomto webu.

Poslední aktualizace: 1. srpna 2021

 

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

H2O nanotec s.r.o.
identifikační č. 042 81 128

Adresa:
č.p. 271, 407 13 Ludvíkovice

Telefon:
+420 777 747 631

E-mail:
info@h2onanotec.com