Vážení zákazníci, velice se omlouváme za momentální nedostupnost filtrů H2O nanotec, způsobený výpadkem dodavatele kovových dílců. Na nápravě usilovně pracujeme. Předpokládaný termín naskladnění do 30.6.2023 Váš tým H2O nanotec

Všeobecné obchodní podmínky

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané zákazníkem („vy“) a společností H2O nanotec s.r.o, identifikační č. 042 81 128 („H2O nanotec“, „my“ nebo „nás“) na našich webových stránkách.

Používáním našich webových stránek a / nebo zadáním objednávky jste souhlasili s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Před zadáním objednávky si prosím přečtěte tyto podmínky a porozumějte jim.

Pokud máte zájem o nákup našich produktů B2B, kontaktujte nás prosím zde .

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění. Pokaždé, když si u nás objednáte produkt, budou se smlouvou mezi vámi a H2O nanotec platit v té době platné podmínky. 

Ceny a poplatky za dopravu

Ceny zobrazené na našich webových stránkách zahrnují zákonnou DPH, ale nezahrnují poplatek za doručení. Náklady (pokud existují) za každý způsob doručení jsou jasně uvedeny během procesu odhlášení. Pokud je dodávka zpoplatněna a my nemůžeme doručit vaši objednávku v plné výši a musíme provést více než jednu dodávku, nebude za žádné další dodávky účtován žádný další poplatek.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen nebo opravu nesprávných cen u všech objednávek. Pokud je cena nesprávná, může nás to donutit zrušit nákup a vrátit jakoukoli částku, kterou jste zaplatili. 

Objednávání a potvrzení

Jakmile zadáte objednávku, obdržíte e-mailem potvrzení vaší objednávky. Po odeslání produktů z našeho skladu je vaše objednávka potvrzena a obdržíte potvrzovací e-mail se sledovacím číslem. Všechny nákupy podléhají dostupnosti a pokud nebudeme schopni vaši objednávku splnit, dáme vám při nejbližší příležitosti vědět. Pokud jsme již obdrželi platbu za takovou objednávku, pokusíme se vrátit příslušnou částku stejným způsobem, jaký byl použit k provedení platby. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné použít alternativní opatření, bude vás kontaktovat zástupce společnosti H2O nanotec, aby vám vrátil peníze jiným dohodnutým způsobem.

Pokud vaše objednávka obsahuje více než jeden produkt a ne všechny produkty jsou na skladě, dodáme dostupné produkty, ale objednávka týkající se nedostupných produktů bude automaticky zrušena. Po takovém zrušení vás budeme kontaktovat a budeme doufat, že zadáte novou objednávku zrušených produktů, až budou zpět na skladě.

Dodání
Naším cílem je odeslat objednávky v nejrychlejším možném čase a v pořadí, v jakém jsou zadány. I když se snažíme doručovat v komunikovaném časovém rámci, doručení může trvat déle kvůli neočekávaným událostem. V nepravděpodobném případě, že dodací lhůta přesáhne 30 dní, můžete objednávku zrušit.

Před provedením objednávky budete informováni o předpokládané době dodání. Jakmile zadáte objednávku, obdržíte e-mailové potvrzení se sledovacím číslem. Pokud vaše objednávka nedorazí ve stanoveném termínu, kontaktujte naši zákaznickou podporu .

Odstoupení od objednávky a vrácení zboží
Máte právo zrušit svůj nákup a vrátit dodané produkty nebo vyměnit zakoupený produkt podle pokynů zde uvedených do 30 dnů od obdržení produktů, pokud jsou produkty vybalené a ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Přečtěte si naše úplné zásady pro vracení zboží zde.

Pokud je položka, kterou jste obdrželi, vadná, neprodleně nás informujte a vraťte položku v souladu s výše uvedeným. U všech produktů považovaných za vadné jej vyměníme za produkt stejného modelu, velikosti a barvy. Pokud byla položka ukončena, obdržíte místo toho plnou náhradu. Pokud vrácený produkt nemá žádné vady nebo chyby, zašleme vám produkt zpět.

Způsoby platby
platby Za své zboží můžete provést níže uvedenými způsoby.

Bankovním převodem

Dobírkou

GoPAY, ApplePay
Při platbě přes GoPAY a ApplePay se můžete rozhodnout platit kartou jako host nebo prostřednictvím svého účtu GoPAY nebo ApplePay. Mezi vámi a GoPAY nebo ApplePay budou platit další podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny u příslušného provozovatele platební brány.

Informace o produktu
Zahrnutí jakýchkoliv produktů nebo služeb na naši webovou stránku v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto produkty nebo služby budou kdykoli k dispozici. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt nebo změnit naše ceny produktů.

Účelem námi poskytovaných obrázků produktů a informačních textů je co nejvíce přesně odrážet produkty. I když se snažíme zajistit přesnost veškerého obsahu na tomto webu, může dojít k chybám. Nemůžeme zaručit, že všechny obrázky produktů přesně odrážejí skutečný vzhled produktů, všechny obrázky produktů by měly být považovány za ilustrace. Obrázky produktu se mohou lišit v závislosti na nastavení barev v počítači.

Odpovědnost
Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost ve vztahu k jakékoli záležitosti, pro kterou by bylo nezákonné omezovat nebo vylučovat naši odpovědnost.

Nejsme zodpovědní za nepřímé ztráty, které jsou vedlejším účinkem hlavní ztráty nebo poškození, například ztráta zisku nebo ztráta příležitosti; nebo za nedodání zboží nebo nesplnění kterékoli z našich dalších povinností vyplývajících z těchto podmínek, pokud je toto selhání způsobeno událostí, která je mimo naši rozumnou kontrolu, která mimo jiné zahrnuje požár, povodeň, bouři, nepokoje, pandemie, občanské nepokoje, války, jaderné nehody, teroristické činnosti, vládní akty, omezení, pozastavení nebo odebrání jakýchkoli licencí nebo změny v zákonech nebo předpisech.

Naše maximální odpovědnost vůči vám za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s vaší objednávkou na našich webových stránkách bude omezena na celkovou cenu vaší objednávky.

Záruka a prodloužená záruka
Pokud se na zakoupeném zboží vyskytnou vady, dodržujeme všechny zákonné záruční předpisy EU. Záruka na těleso filtru je 60 měsíců. Na ostatní zboží 24 měsíců, s výjimkou filtrační vložky, která je spotřebním zbožím.

Všechny naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů. Naše záruka znamená, že opravíme nebo vyměníme výrobky, které mají materiální nebo výrobní vady nebo problémy po dobu praktické životnosti produktu. Poškození způsobené běžným opotřebením  nebo nesprávným použitím, zneužitím nebo nesprávnou péčí není kryto, ale může být za poplatek opravitelné. Máte-li otázku ohledně záruky nebo reklamaci, kontaktujte nás zde.

Postoupení
Vyhrazujeme si právo postoupit nebo přislíbit třetím stranám jakékoli nároky na platbu, včetně jakýchkoli splátek platby, které vznikly v souvislosti s dodávkou zboží.

Vlastnictví práv
Veškerá práva duševního vlastnictví, jako jsou ochranné známky a autorská práva na našich webových stránkách, zůstávají společnosti H2O nanotec a jejím dceřiným společnostem nebo poskytovatelům licence. Jakékoli použití naší webové stránky nebo jejího obsahu, včetně kopírování nebo ukládání takového obsahu jako celku nebo jeho části, jiné než pro vaše osobní, nekomerční použití, je bez našeho svolení zakázáno.

Rozhodné právo a spory
Na tyto podmínky a smlouvu mezi vámi a námi se výhradně vztahuje české právo.

Jako spotřebitel budete mít prospěch z jakýchkoli povinných ustanovení práva země, ve které máte bydliště. Nic v těchto podmínkách neovlivňuje vaše práva spotřebitele spoléhat se na taková závazná ustanovení místního práva.

V případě sporu, který s námi nemůžete vyřešit, můžete podat stížnost na platformu EU pro řešení sporů online (dále jen „platforma ODR“). Platforma pro online řešení sporů nabízí spotřebitelům a obchodníkům v rámci EU možnost pokusit se o mimosoudní řešení stížností vyplývajících z online nákupů. Tento jediný vstupní bod je navržen jako uživatelsky přívětivý a interaktivní web, který je k dispozici ve všech úředních jazycích EU a je zdarma. Pomocí platformy ODR mohou spotřebitel a obchodník najít orgán pro řešení sporů a poté projít procesem hledání řešení stížnosti spotřebitele. Platforma ODR je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/odr .

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

H2O nanotec s.r.o.
IČ. 042 81 128

DIČ: CZ04281128

 

Adresa:
č.p. 271

407 13 Ludvíkovice

Telefon: +420 777 747 631

E-mail:
info@h2onanotec.com

 

Tyto podmínky byly aktualizovány 1. srpna 2021